Montaż i demontaż rusztowania krok po kroku

Montaż i demontaż rusztowania krok po kroku

Prawo wymaga od firmy budowlanej stosowania odpowiednich zabezpieczeń w razie wykonywania prac na wysokości i niewątpliwie najczęściej spotykanym rozwiązaniem są rusztowania. Warto jednak mieć świadomość, że montaż i demontaż rusztowań także regulują przepisy, dlatego dobrze zadbać o poprawność działań, co wpływa jednocześnie na bezpieczeństwo pracowników. 

Montaż rusztowań budowlanych 

Na co zwracać uwagę, wykonując montaż rusztowań? Przepisy wskazują, że osoby, które podejmują się prac monterskich w tym zakresie, muszą posiadać dopuszczenie do prac na wysokości (wystawiane przez lekarza), ukończyć 18. rok życia i mieć uprawnienia w zakresie montowania rusztowań. Ponadto pracownik musi być trzeźwy, wypoczęty oraz korzystać z odzieży roboczej oraz atestowanego sprzętu (szelek, linek). 

Montaż rusztowań musi także zostać poprzedzony oględzinami posiadanego asortymentu. Wymaga się zapoznania z wytycznymi kierownika budowy, a także porównania dokumentacji technicznej rusztowań ze stanem faktycznym. Należy ocenić, czy poszczególne elementy konstrukcyjne nadają się do użycia. Stalowe części nie mogą być pogięte, pęknięte  czy dotknięte przez korozję, ponieważ może to znacznie zmniejszyć wytrzymałość rusztowania. 

Kolejnym krokiem jest wydzielenie strefy, w której będą wykonywane prace na wysokości. Co więcej, co najmniej 6 metrów od miejsca budowy należy umieścić tablice ostrzegawcze z napisem „UWAGA! PRACE NA WYSOKOŚCI”. Teren powinien zostać także  (o ile to możliwe) wyrównany. Trzeba także zabezpieczyć przejścia w pobliżu rusztowań za pomocą daszków. 

Przed przystąpieniem do montażu należy ustawić na podłożu drewniane podkłady. Zastosowanie ich pozwala rozłożyć obciążenie na większej powierzchni. Później ustawia się na nich podstawki regulowane z nakrętkami umieszczonymi na dole gwintu. Następnie na ustawione nie nakłada się ramę rusztowania i łączy je za pomocą poręczy pojedynczej na środkowym poziomie. Trzeba ją zabezpieczyć (np. specjalnym zatrzaskiem lub klinem). Kolejnym krokiem jest montaż belki ukośnej, która zwiększa stabilność konstrukcji. Warto pamiętać, że tworząc pierwszy segment rusztowania, warto posiłkować się poziomicą. To istotne, ponieważ brak idealnego wypoziomowania zwiększa ryzyko spadania przedmiotów z konstrukcji. Profilowanie odbywa się poprzez kręcenie nakrętkami przy podstawach. Później w u-profili zakłada się pomosty stalowe lub drewniane. Kolejne segmenty ustawia się w sposób analogiczny. Trzeba także wybrać segment komunikacyjny, w którym umieści się pomost z klapą wejściową i drabiną. Montuje się je naprzemiennie, to znaczy przejścia komunikacyjne nie mogą znajdować się w jednym pionie (bezpośrednio przy sobie). 

Kondygnacje wyższe należy zabezpieczyć poręczami czołowymi, krawężnikami poprzecznymi i podłużnymi. Mocuje się je do ramy. Natomiast tworząc najwyższe segmenty, należy użyć specjalnych poręczy lub stworzyć segment identyczny do poniższych, ponieważ pracownicy muszą mieć zabezpieczenie przed upadkiem.

Należy także przymocować łączniki kotwiące mocowane złączami montowanymi do stojaków ramy poniżej pomostu roboczego. Wymagane jest wykonanie otworów w budynku, żeby dało się przymocować specjalne haki. 

Warto mieć świadomość, że wykonanie konstrukcji rusztowania to nie wszystko, ponieważ należy także zatroszczyć się o dobre uziemienie, co powinno mieć odzwierciedlenie w pomiarze oporności. Wynik umieszcza się w protokole. Wspomniana oporność uziemienia nie powinna przekraczać 10W, a odległość między uziomami nie może przekraczać 12 m.

Jeśli wszystkie czynności zostały wykonane poprawnie, można dokonać odbioru rusztowania. Dokumentacja zdana przez montażystów powinna uwzględniać maksymalne obciążenie konstrukcji. Warto dodać, że zgodnie z przepisami konieczne jest okresowe wykonywanie przeglądów rusztowania – nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Demontaż rusztowań

Podczas demontażu rusztowań także należy stosować szelki oraz linki zabezpieczające pracownika. W każdym przypadku demontowanie powinno się odbywać od najwyższych elementów konstrukcji. Dzięki temu nie zmniejszy się jej stabilności. Demontaż również wymaga stosowania tabliczki z napisem „UWAGA! PRACE NA WYSOKOŚCI”. 

Montaż i demontaż rusztowania – czynności zakazane

Trzeba mieć świadomość, że w niektórych sytuacjach konieczne jest przerwanie prac. Prawo definiuje warunki zakazujące wykonywania rusztowań. Sprawa dotyczy zarówno montażu, jak i demontażu.

Montaż i demontaż rusztowania nie może się odbywać o zmroku, jeśli strefa budowy nie posiada odpowiedniego oświetlenia. Zakazuje się też wykonywania prac w czasie mgły, gołoledzi i opadów atmosferycznych, a także burzy i wiatru o prędkości powyżej 10 m/s. Nie powinno się  także budować konstrukcji w pobliżu skrajnych przewodów linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej niż 15 m dla linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV, 10 m dla linii WN do 30 kV, 5 m dla linii WN do 15 kV oraz 2 m od linii niskiego napięcia.

Demontaż i montaż rusztowań budowlanych – profesjonalna obsługa i wytrzymałe konstrukcje

Oferujemy montaż oraz demontaż rusztowań budowlanych. Dysponujemy sprawdzonymi konstrukcjami, odpornymi na szkodliwe czynniki zewnętrzne. Pracujemy szybko i dotrzymujemy terminów. Proponujemy wynajem rusztowań, jednak umożliwiamy późniejsze ich odkupienie. Rzetelność prac potwierdzają kwalifikacje i doświadczenie naszych pracowników. Zapraszamy do współpracy.

Close Menu