Rusztowania budowlane, a bezpieczeństwo pracowników

Rusztowania budowlane, a bezpieczeństwo pracowników

W budownictwie bardzo istotne jest zachowywanie wszelkich ustanowionych odgórnie norm bezpieczeństwa. O wypadek nie trudno, tym bardziej podczas pracy na wysokości. Właśnie dlatego rusztowania budowlane i ich konstrukcje podlegają ścisłym przepisom, które określają, z jakich materiałów mogą być one wykonane, jakie wysokości mogą osiągać, jakie mogą być maksymalnie odległości od elewacji i jakie zabezpieczenia muszą być w ich przypadku zastosowane.

Rusztowanie budowlane a bezpieczeństwo

Rusztowanie to tymczasowa konstrukcja, która jest absolutnie niezbędna w trakcie budowy, konserwacji, remontu, naprawy i rozbiórki budynków. Jego zadanie to nie tylko ułatwienie i umożliwienie pracy na wysokościach, ale także zagwarantowanie pracownikom bezpieczeństwa. Występują one w wielu rodzajach przystosowanych do odmiennych zastosowań i różnią się między sobą sposobem montażu, konstrukcją, a także poziomem bezpieczeństwa.

Najczęściej spotyka się rusztowania elewacyjne, zwane również fasadowymi. Są powszechnie wykorzystywane podczas tynkowania, malowania, montażu elementów fasad czy termomodernizacji. Maksymalna dopuszczalna wysokość takich konstrukcji (bez wykonywania dodatkowych obliczeń statycznych) wynosi między 30 a 60 metrów. Co ważne – ich długość jest praktycznie nieograniczona. Takie rusztowania zazwyczaj wyposażone zostają w barierki po obu stronach podestu roboczego i są zakotwione w ścianie, do której przylegają. Oprócz tego po zewnętrznej stronie stosuje się specjalną siatkę, której zadaniem jest zabezpieczenie osób przechodzących w pobliżu przed ewentualnymi spadającymi z góry elementami i przedmiotami.

Rusztowania przemysłowe to z kolei złożone konstrukcje o szerokim zakresie zastosowań. Można je spotkać nie tylko w szeroko rozumianym przemyśle budowlanym, ale także metalurgicznym, cementowym, chemicznym, drzewnym czy farmaceutycznym. Najczęściej mają one formę modułową, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie odpowiedniej ich stabilności i zapewnienie bezpieczeństwa. Ich rozmiary są dostosowywane do wymagań budowy, więc muszą być odpowiednio zaprojektowane i ustawione. Wśród rusztowań przemysłowych możemy spotkać zarówno rozwiązania stałe (ustawione w jednym konkretnym miejscu), jak i jezdne (osadzone na specjalnych kołach z blokadami, które umożliwiają ich przemieszczenie w razie potrzeby). Ich wymiary mogą być bardzo różne i zależą od tego, do czego zostaną wykorzystane.

Wyróżniamy również rusztowania specjalne, które wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie nie sprawdzą się powyższe dwa rozwiązania. Do tej grupy należą m.in. rusztowania dekarskie, które ułatwiają dostęp do konkretnych części dachu. Wyposażone są one w poszerzany pomost umieszczony na wysokości prac, rusztowanie wspornikowe oraz odpowiednio rozmieszczone poręcze. Wśród rusztowań specjalnych znajdziemy również konstrukcje stosowane w klatkach schodowych, które umożliwiają realizację prac wykończeniowych czy montaż oświetlenia lub alarmów, rusztowania na imprezy plenerowe, które wykorzystuje się do budowy sceny i instalacji nagłośnienia, a także wyjątkowe rusztowania wiszące, używane wszędzie tam, gdzie nie istnieje możliwość stabilnego ustawienia rusztowania na podłożu.

Bezpieczeństwo rusztowań – rozwiązania prawne

Rusztowania powinny być eksploatowane, montowane, demontowane i wykonywane zgodnie z instrukcją dostarczoną przez ich producenta (w przypadku rozwiązań systemowych) albo według instrukcji dla projektu indywidualnego (dla rusztowań innych niż systemowe). Taka kolej rzeczy została ustalona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Aby rusztowanie mogło zostać dopuszczone do użytku, wymagana jest zgoda kierownika budowy lub osoby uprawnionej do wydawania tego typu decyzji po uprzednim odbiorze konstrukcji. W celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa, rusztowanie musi być ustawione na twardym, wyprofilowanym i ustabilizowanym podłożu. Ponadto, zanim rozpocznie się jego montaż, należy wyznaczyć tzw. strefę niebezpieczną, którą trzeba także odpowiednio oznakować. Na samym rusztowaniu musi z kolei znaleźć się tablica z informacjami dotyczącymi wykonawcy montażu rusztowania (imię i nazwisko, numer telefonu) oraz dopuszczalnego obciążenia konstrukcji i jej pomostów.
Jeśli poszukujesz profesjonalnych rusztowań wysokiej jakości, które sprawdzą się do różnych zastosowań, to serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Close Menu