Praca na wysokości – zagrożenia i zasady bezpieczeństwa

Praca na wysokości – zagrożenia i zasady bezpieczeństwa

Wykonywanie prac budowlanych niesie ze sobą wiele zagrożeń. Szczególnie wartym poruszenia tematem jest praca na wysokości, ponieważ w jej przypadku znacznie wzrasta ryzyko wystąpienia wypadku. Jednak naszym celem nie jest jej demonizowanie, a zaprezentowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo na placu budowy. Serdecznie zapraszamy do lektury! 

Praca na wysokości – od ilu metrów? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracą na wysokości określa się działania wykonywane w odległości co najmniej 1 metra od podłoża, w momencie gdy powierzchnia, na której znajduje się osoba wykonująca dane czynności, nie jest osłonięta ani zabezpieczona stałymi konstrukcjami. 

Praca na wysokości – BHP

Przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy definiują wymagania dla pracodawcy pod kątem dostarczenia rozwiązań zabezpieczających pracowników w sytuacji wykonywania zadań na wysokości. 

Według przepisów BHP powierzchnia przeznaczona do pracy na poziomie powyżej 1 m powinna posiadać balustrady. Te natomiast muszą składać się z poręczy na wysokości co najmniej 1,1 metra, a także krawężników o wysokości powyżej 15 centymetrów oraz poprzeczki pomiędzy wspomnianymi poręczą a nimi. Może to być również inny element zabezpieczający pracownika przed wypadnięciem. 

Praca na wysokości – zagrożenia

Istnieje wiele zagrożeń dotyczących pracy na wysokości. Do najczęstszych należy wątpliwa stabilność platform lub rusztowań. Z tego powodu konieczne jest korzystanie ze sprawdzonych konstrukcji, ale też regularne sprawdzanie ich stanu. Może się bowiem okazać, że podczas wykonywania prac dojdzie do uszkodzenia używanego rusztowania, co zwiększy ryzyko wypadku. Dlatego zniszczony element należy wymienić lub naprawić przed podjęciem dalszych działań na wysokości. Istotnym aspektem wspomnianych konstrukcji jest też ich odpowiednie wypoziomowanie – w przeciwnym wypadku znajdujące się na niej przedmioty mogą się zsunąć i spaść na przebywającą niżej osobę. 

Przedmioty spadające z wysokości są szczególnie niebezpieczne. Zawsze może dojść do potrącenia zabranych przez pracownika narzędzi czy używanych właśnie materiałów budowlanych. Potencjalne niebezpieczeństwo stwarzają również odpadające elementy budynku lub gruz.

Praca na wysokości – zabezpieczenia

Podstawowym zabezpieczeniem podczas pracy na wysokościach jest korzystanie z dobrej jakości rusztowań, a więc spełniających wspomniane wcześniej wymagania – muszą być one stabilne i wyposażone w barierkę, wysoki krawężnik oraz poprzeczkę lub inny element zabezpieczający przed wypadnięciem. 

Warto stawiać na rusztowania wykonane z wysokiej jakości materiałów. Nie są to konstrukcje jednorazowe, dlatego tworzywo powinno być odporne na uszkodzenia mechaniczne czy czynniki atmosferyczne, ponieważ w przeciwnym wypadku szybko się zniszczą. Oczywiście, nawet najlepsze rusztowania mogą się niszczyć, dlatego właśnie wspomniana regularna kontrola jest tak ważna. 

Dobrym pomysłem będzie również zamieszczenie odpowiednich oznaczeń na placu budowy. Kiedy wykonywane są prace na wysokości, spadające przedmioty mogą zagrażać pracownikom przebywającym pod rusztowaniem. Z tego powodu należy opisać strefę niebezpieczną i skorzystać z zabezpieczeń w postaci tymczasowego ogrodzenia lub innych podobnych. Do tego konieczne jest stosowanie asekuracji dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne – mogą ją zapewnić pracownicy, którzy nie wykonują bezpośrednio tych czynności. 

Osoby zatrudnione na budowie muszą również mieć zagwarantowany instruktaż. Składa się na niego przede wszystkim imienny podział obowiązków, kolejność wykonywania zadań oraz wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach.

Praca na wysokości – środki ochrony indywidualnej 

Obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie swoich pracowników w środki ochrony indywidualnej. Te powinny być odpowiednio dobrane do wykonywanych prac. Głównie są to kaski ochronne, a także odzież robocza z trwałych materiałów oraz wytrzymałe obuwie.

Praca na wysokości – skorzystaj z profesjonalnych zabezpieczeń

Nasza firma zajmuje się wypożyczaniem wysokiej klasy rusztowań. Wszystkie elementy konstrukcyjne podlegają regularnym kontrolom. Oferowane produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami BHP i wykonano je z wysokiej klasy materiałów. Umożliwiamy także zakup wynajętych produktów. Proponujemy konkurencyjne ceny oraz transport na miejsce budowy. W naszej ofercie znajdują się też szalunki oraz ogrodzenia tymczasowe.

Close Menu