Praca na rusztowaniach – zadbaj o odpowiednie wyposażenie

Praca na rusztowaniach – zadbaj o odpowiednie wyposażenie

Praca na rusztowaniach, jak każda praca na wysokościach, należy do potencjalnie niebezpiecznych zadań, dlatego, wykonując ją, należy zachować szczególną ostrożność, zminimalizować ryzyko wypadków, a także zapewnić pracownikom odpowiednie warunki oraz wyposażenie, co znacząco wpłynie na ich bezpieczeństwo i skuteczną ochronę podczas montażu rusztowań budowlanych lub pracach przy elewacji. Warto dodać, że odpowiednie zabezpieczenia oraz regularne przeglądy techniczne rusztowań są obowiązkiem pracodawcy, o czym informuje nas szereg przepisów prawnych, w tym Kodeks pracy, rozporządzenia BHP oraz ustawa o systemie oceny zgodności. 

Montaż rusztowań budowlanych – dlaczego bywa niebezpieczny?

Choć mogłoby się wydawać, że praca na wysokościach intuicyjnie powinna wywołać u pracowników większą ostrożność, bywa, że jest dokładnie odwrotnie – rutynowe wykonywanie prac sprawia, że tracą oni czujność i dlatego na rusztowaniach budowlanych czasem dochodzi do wypadków. Głównymi powodami upadków pracowników z wysokości są: niska świadomość zagrożenia, brak informacji o możliwych zagrożeniach, brak odpowiednio przeprowadzonego instruktażu, rozpoczynanie pracy bez planu, niedostateczny nadzór bezpośredni nad pracami, brak stosownego wyposażenia oraz nieprawidłowe korzystanie ze środków ochrony indywidualnej. Dużą rolę odgrywać mogą także zły stan techniczny rusztowania lub wyposażenia oraz przymykanie oka na odstępstwa od podstawowych zasad BHP. Aby więc uniknąć nieszczęśliwego wypadku, który może mieć tragiczne skutki, należy każdorazowo sprawdzać, czy sprzęt, z którego korzystamy, jest w odpowiednim stanie, czy wszystkie środki ostrożności zostały zachowane, a także czy zastosowane zostały wszystkie niezbędne oznakowania – w przypadku jakichkolwiek odstępstw od norm należy niezwłocznie poinformować kierownika budowy lub pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej a montaż rusztowań budowlanych

Aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo podczas pracy na rusztowaniach budowlanych, należy zadbać o właściwe środki ochrony indywidualnej. Powinniśmy je dobierać zależnie od potrzeb, specyfiki wykonywanych obowiązków oraz warunków pracy na wysokości, choć wiele środków ochrony indywidualnej jest wspólnych dla wszystkich pracowników wykonujących prace na rusztowaniu. Oczywiście, trzeba także pamiętać, że rusztowania różnią się między sobą, a praca na wysokościach nie zawsze jest taka sama – wręcz przeciwnie, na jej trudność oraz ryzyko ewentualnych wypadków wpływać może szereg czynników, w tym zmienne warunki atmosferyczne, odległość od ziemi, materiał, z którego zostało wykonane rusztowanie, a nawet pora roku. Zabezpieczenia i wyposażenie pracowników należy więc dopasować odpowiednio do stopnia zagrożenia. 

Wyposażenie pracownika podczas pracy na rusztowaniach budowlanych

Najważniejszy podczas pracy na rusztowaniu budowlanym jest sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, a więc z pewnością będzie to hełm ochronny na głowę. Hełm przemysłowy spełniający normę PN-EN 397, który dodatkowo zabezpieczony jest uprzężą utrzymującą go na głowie, zgodnie z normą EN-12492, nie spadnie z głowy podczas upadku. Kolejną kwestią jest właśnie uprząż bezpieczeństwa, czyli innymi słowy szelki, które powinny mieć odpowiedni rozmiar umożliwiający swobodne poruszanie się i pracę z użyciem obu rąk, a jednocześnie gwarantujące stabilizację. Uprząż bezpieczeństwa powinna być dodatkowo wyposażona w szeroki pas monterski z dwiema klamrami, który pozwala pracownikowi na większą swobodę ruchów. Szelki powinny spełniać normę PN-EN 813 – taki sprzęt jest w pełni bezpieczny i nadaje się do wielu prac na wysokościach. Do podstawowych środków ochrony indywidualnej należy także lonża typu V lub Y, która służy do przemieszczania się pomiędzy oddalonymi od siebie punktami, aby dodatkowo zapewnić pracownikowi stabilizację – dzięki odpowiednio skonstruowanej lince może on przepinać się między poszczególnymi miejscami na rusztowaniu budowlanym. Montaż tego typu konstrukcji powinien odbywać się także w towarzystwie urządzeń samohamownych, które uniemożliwiają upadek z wysokości. 

Ze względu na ryzyko poślizgnięcia się oraz niestabilność podłoża, konieczna jest odpowiednia odzież ochronna, przede wszystkim buty o chropowatej podeszwie zapewniającej większą przyczepność i okulary przeciwsłoneczne. Nie mniej istotne są także rękawice ochronne, który chronią przed otarciami, skaleczeniami i podrażnieniami skóry, a także rękawice antywibracyjne, które przydają się w przypadku zagrożenia wibracją miejscową. Równie istotne na rusztowaniu budowlanym mogą okazać się ochronniki słuchu w przypadku narażenia na hałas oraz peleryny przeciwdeszczowe, do których pracownicy powinni mieć dostęp. Jeśli osoby pracujące na wysokościach są narażone na kontakt ze środkami chemicznymi lub pyłem, należy dodatkowo zapewnić im niezbędne środki ochrony układu oddechowego, środki ochrony twarzy i oczu oraz skóry. 

Ważne, aby wszystkie dostępne środki ochrony indywidualnej pracownika na rusztowaniu elewacyjnym dostosowane były do norm prawnych. Nie wolno także zapomnieć o przeszkoleniu pracowników, zachowaniu warunków pracy zgodnych z zasadami BHP, a także o badaniach lekarskich.

Rusztowanie elewacyjne – normy i przepisy prawne

Normy dotyczące środków ochrony indywidualnej są regulowane przez ustawę o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r., rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów, rozporządzenie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej oraz Kodeks pracy (art. 2376-23710).

Wypożyczalnia rusztowań budowlanych

Jeśli chcesz mieć pewność, że rusztowania budowlane, z których korzystasz na terenie budowy, są bezpieczne, skontaktuj się z nami – oferujemy sprzedaż oraz wynajem rusztowań najwyższej jakości, które są w pełni dostosowane do potrzeb klientów, a także spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa – należy je każdorazowo potwierdzać przeglądem technicznym. Sprawdź, jakie rusztowania oferujemy w naszej wypożyczalni rusztowań budowlanych i zachowaj maksimum bezpieczeństwa w pracy.

Close Menu