Czy ogrodzenia tymczasowe na placu budowy są obowiązkowe?
DCIM102GOPROGOPR9631.JPG

Czy ogrodzenia tymczasowe na placu budowy są obowiązkowe?

W przypadku prowadzenia prac budowlanych niezależnie od tego, czy budujesz dom, czy budynek o innym przeznaczeniu niż mieszkanie, obowiązkiem kierownika budowy jest zapewnienie takich warunków, aby nie stanowiły one zagrożenia dla pracowników oraz osób postronnych. Jednym z najważniejszych elementów, od których zależy bezpieczeństwo, jest ogrodzenie tymczasowe budowlane, czyli dowolny system ogrodzeniowy, który spełnia wiele funkcji. Z naszego artykułu dowiesz się, dlaczego należy zabezpieczyć plac budowy oraz jakie przepisy to regulują.

Do czego służy ogrodzenie tymczasowe budowy?

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy w głównej mierze utrudnia niepożądanym i nieupoważnionym osobom wejście na teren prowadzenia prac budowlanych, chroniąc je w ten sposób przez nieszczęśliwymi wypadkami, ale także zabezpieczając samą budowę przed kradzieżą lub zniszczeniem. Wytyczenie odpowiednich granic obszaru budowy jest zatem niezbędne, aby zabezpieczyć swoje mienie, ale także odpowiednio zagospodarować teren budowy, zachowując przy tym maksimum bezpieczeństwa. Ogrodzenie tymczasowe wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Czy obowiązkiem jest zapewnienie ogrodzenia tymczasowego? Prawo budowlane

Jeśli chodzi o budowlane ogrodzenia tymczasowe, przepisy prawne są jednoznaczne – jest ono obowiązkowe. Właśnie dlatego każdy, kto pełni funkcję kierownika budowy, musi odpowiednio zabezpieczyć plac robót, choć odpowiedzialność za ogrodzenie ponosi on wraz z inwestorem. Dodatkowo prawo budowlane reguluje także parametry techniczne, które powinny spełniać ogrodzenia tymczasowe lub stałe. Kwestie dotyczące właściwego zagospodarowania placu budowy w zakresie bezpieczeństwa są uregulowane w różnych dokumentach prawnych – w Kodeksie pracy oraz rozporządzeniach ministra infrastruktury: w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU z 2003 r., nr 47, poz. 401) oraz w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU z 2003 r., nr 120, poz. 1126). Na samą budowę ogrodzenia nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, jednak nie powinno ono przekroczyć 2,20 m wysokości – jeśli będzie wyższe, budowę można rozpocząć dopiero po upływie 21 dni od złożenia wniosku, o ile urząd nie wniesie sprzeciwu. Powodem sprzeciwu może być naruszenie miejskiej zabudowy lub stworzenie potencjalnego zagrożenia.

Jak zbudowane są ogrodzenia tymczasowe budowlane?

Prawo budowlane normuje kwestie związane z parametrami ogrodzeń tymczasowych. Przepisy wspominają o tym, że musi znajdować się w odległości minimum 1/10 wysokości budowanego obiektu – szczególnie w przypadku stref zagrożonych spadaniem przedmiotów i materiałów budowlanych. Musi ono także obejmować cały teren, na którym będą odbywać się jakiekolwiek prace budowlane, jeśli jednak działka jest bardzo duża, a roboty będą odbywać się tylko w pewnym obszarze, ogrodzenie może obejmować jedynie samo miejsce budowy. Prawo nie określa tego, czy ma być tymczasowe, czy stałe, dlatego wielu inwestorów decyduje się właśnie na tę pierwszą możliwość, aby zmniejszyć koszty.

Coraz bardziej popularny rozwiązaniem jest także wynajem ogrodzenia tymczasowego na czas budowy – nasza firma zajmuje się między innymi właśnie wypożyczaniem, a ze szczegółami oferty możesz się zapoznać na naszej stronie. Jeśli chodzi o dalsze wymogi, ogrodzenie tymczasowe powinno być łatwe do zamontowania i demontażu, musi być jednak solidne i odporne na zmienne warunki atmosferyczne, choć samo tworzywo nie jest określone przepisami. Najczęściej spotkać się można z płotami, panelami modułowymi i ażurowymi czy plecionymi siatkami. Ogrodzenie musi mieć minimum 1,5 m wysokości i nie powinno stwarzać żadnego zagrożenia dla ludzi. Co więcej, wszelkie materiały budowlane powinny być składowane w odległości minimum 0,75 m od płotu. Jeśli postawienie ogrodzenia tymczasowego budowy z jakiegoś powodu nie jest możliwe, należy cały teren zabezpieczyć odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Ogrodzenie tymczasowe powinno także obejmować bramę wjazdową, aby umożliwić maszynom budowlanym wjazd na obszar placu budowy.

Close Menu